Klientský portál | Mapa stránek | Napište nám

JIHOČESKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO INGSTAV, Hosín 195

Datum zápisu: 10. května 2006
Sídlo: Hosín 195, PSČ 37341
Identifikační číslo: 261 03 974
Předmět podnikání: organizování přípravy a provádění nebo zajišťování výstavby družstevních bytů nebo jiných budov do vlastnictví bytového družstva, včetně souvisejícího pořizování pozemků, budov nebo bytových domů do vlastnictví bytového družstva, činnosti spojené s pronájmem družstevních bytů členům bytového družstva, dále pronájem nebytových prostorů či střešních ploch, ploch na obvodovém plášti nebo jiných obdobných ploch bytového domu, či převádění jiných družstevních bytů nebo nebytových prostorů do vlastnictví členů bytového družstva podle zvláštního zákona (zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů), zajišťování správy, provozu, údržby, oprav, rekonstrukce, modernizace a jiných změn staveb ve vlastnictví bytového družstva, zajišťování správy jiného majetku bytového družstva, poskytování a zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v bytových domech ve vlastnictví bytového družstva a uzavírání příslušných smluv k zajišťování těchto plnění

Statutární orgán

Předseda:

Ing. TOMÁŠ BROŽ

Hosín 195, PSČ 37341

Den vzniku funkce: 1. července 2022

Pověřený člen:

Ing. KAREL PEXA

Hosín 195, PSČ 37341

Den vzniku funkce: 1. července 2022

Vklady

Základní členský vklad: 10.000,- Kč Základní kapitál: 200 000,- Kč

Způsob jednání: Jménem družstva je oprávněn jednat předseda. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je třeba k podpisu předsedy připojit podpis pověřeného člena družstva.

 

 

© 2008 Triumfa  Úvod | O firmě | Služby | Družstva | Ke stažení | Kontakty